– skal syte for informasjonen i Øyrådet. Leiar er Tanja M. Otterlei, nestleiar Trond Ravnestad og skrivar Knut G. Flem (ni medlemer i alt).

Nedanfor vil du finne siste nytt frå infogruppa – det vere seg referat frå siste møte, prosjekt som gruppa jobbar med, resultat av prosjekt, ting som skal kome m.m.

Share