TFH, Trafikksikring for Haram

TFØ har skifta namn til TFH. Informasjon om handlingsplan og det nye styre mm kjem snart.

Trafikksikring på øyaneLeiar/kontaktperson:
Epost:
Telefon:

Trafikksikring vart offisielt stifta i mars 2011, men vart planlagt tidligere. Organisasjonen skal arbeide for og stimulere til at det blir satt i verk tiltak som skal gjere det tryggare å ferdast i trafikken på Nordøyane.

Haldningsskapandes arbeid er eit av dei største satsningsområda. TFØ har samarbeid med UFØ som er ei eiga ungdomsgruppe som jobber med liknande tiltak og som vi samarbeider med på arrangement etc.

HaNo er ein stor samarbeidspartner og i felleskap har vi bla utarbeida køyreregler som klubben skal følgje. Andre TFØ har samarbeid med er; Politiet, Trygg Trafikk, Haram kommune, Møre og Romsdal Fylke, Seaside Custom, skulane og barnehagane på Haramsøya, Flemsøy/Skuløy og Lepsøya.

TFØ har midler som lag og organisasjoner kan søke om til trafikktryggingstiltak. TFØ har sjølv fått støtte frå Sparebanken Møre og Storebrand, m.a. til Refleksbanken som er å finne på ferga, butikkane og skulane, samt Nordøyhallen.  Og midlane kjem også frå støtte frå privatpersoner i lokalsamfunnet.

Styret i TFØ består av Lena F Hagen, leiar/kasserer, Solveig Dalhaug Ulla, nestleiar, Britt Tove Vedeld Molnes, skriver og Rolf Longva, styremedlem.


Share