Bilder frå værkamera montert på Skulebua.
NB! Ikkje alle kamera er aktive. Sjå tid og dato i bilda.


Share