Vær og vind  Værstasjon  Sol og vindenergi

Bilder frå værkamera montert på Skulebua.
Trykk og sveip i bilda for å sjå bakover i tid.
NB! Ikkje alle kamera er aktive. Sjå tid og dato i bilda.


Share