Eit lite utsnitt av den varierte produksjonen på Flems Møbelfabrikk. Nokon av møblane er framleis i bruk.

Salong2-2

Sofa og lenestol med høg rygg

Øyrelappstol

60 – 70-årig øyrelappstol framleis i bruk

Salong4

Salongar vart laga i mange variantar

Glidestol

Glidestol – ein slags forløpar til kvilestolane

Stol og bord

Lenestol og nyreforma bord i dagleg bruk

Lillastol

Denne flotte stolen er også framleis i bruk

Sofa Randi

Denne sofaen er “still going strong”. Tilhøyrer ei av døtrene til Jon P. Flem

Småprodukt

Småprodukt som Jon P. Flem laga ei kortare periode etter at fabrikken brann