I dette fotoalbumet vil du få eit inntrykk av “folkelivet” her på øya, eit tverrsnitt av lokalsamfunnet i kvardag og fest, så å seie.

Før du ser på bilda, ta gjerne eit sidestep med videoen nedanfor.


Share