Øyrådet tek gjerne imot idéar og forslag til nye aktivitetar, ting som kan gjerast annleis og betre, kommentarar om det som skjer – kort sagt, kva som helst. Alle forslag og idéar er velkomne, om dei er aldri så «tulne»! :)

Sjå idébanken for innkomne forslag og idéar.

Du kan sende epost direkte til den arbeidsgruppa du meiner forslaget/kommentaren/idéen din høyrer heime, eller til styret om du meiner det er rett plass.

Klikk på ein link nedanfor og send i veg.

Styret
Arbeid/næring
Bustad
Informasjon
Tilflytting
Trivsel
Økonomi

Du kan også bruke kontaktskjemaet nedanfor.  Skjemaet blir sendt til styret.


Share