“Street View”: Drag og slepp den gule mannen over ein stad du vil sjå nærmare på (kan zoome først).                     Til framsida

Share