Alpha Nordøyane

Leiar/kontaktperson: Tom Arne Christensen
Epost: tachrist@online.no   Telefon: 992 41 841

Alpha Nordøyane er et tverrkirkelig felleskap som frå 2000 arrangerte Alpha-kurs 4 ganger. Senere har det vært månedlige Alpha storsamlinger på Austnes bedehus og Longva bedehus med felles kveldsmat, undervisning, song og musikk og forbønn.

Alle er velkommen utan påmelding. Det koster 70 kroner for maten. Det er 3 grupper som møtes i hjemmene 1 gang i måneden, påmelding til Tom Arne Christensen.


Haramsøy og Longva Ving

Leiar/kontaktperson: Anita Myklebust Ulla
Epost: anita.myklebust.ulla@haram.kommune.no  Telefon: 916 01 992

Vi er eit fritidstilbod for born og unge mellom 10 -15 år. Vi formidlar den kristne bodskapen gjennom song og undervisning (andakter). Laget vart skipa i 1989 av Helen Ulla og Anita Myklebust Ulla.  Anita Myklebust Ulla, Sølvi og Tom Christensen har vore med som leiarar heile tida. Laget har vore i drift alle desse åra.

Vi arbeider for å skape gode haldningar med tanke på korleis vi er mot kvarandre, mobbing, utruste til å ta gode val i livet. Vi startar med ei felles samling med song, andakt, leikar, utlodning. Så går vi i grupper. Vi har to matlagingsgrupper, ei bordtennisgruppe og ei formingsgruppe. Her har borna det sosialt og kjekt. Vi har også ei samling utandørs når vi avsluttar til sommaren.

Medlemstalet varierer frå år til år. I år har vi  vore mellom 30 og 40. Ving har vore populært, så det er ein stor andel av borna på desse to øyane som går der. Vi held til på Austnes Bedehus. I tillegg brukar vi huset til Sølvi og Tom Christensen.

På Bedehuset har vi Barneforening og diverse møteaktivitetar. Vi har Alfa storsamlingar der. Kyrkjekoret øver der og konfirmantane har samlingane sine der.


KRIK Nordøyane

Leiar/kontaktperson: Tom Arne Christensen
Epost: tachrist@online.no   Telefon: 992 41 841

KRIK Nordøyane er et tilbud for ungdom frå 8. klasse og eldre. Skipa i 1999. Vi hadde 27 betalende medlemmer under 26 år i 2014. Vi jobbar med den Kristent fellesskap og idrett.

Vi har samlinger på Nordøy grendahus annenhver fredag frå kl 2030. Det er fotball, volleyball, basketball eller innebandy. Det er en andakt i en pause. Vi avslutter med mat i vestibylen. Besøk oss på Facebook.


Share