Her er ei liste over alle(?) lag og foreningar på øya, inklusive dei som er felles med Haramsøya. Klikk på linkar for meir info om kvart enkelt lag.

Flem skulekorps(Info kjem)
Nordøyane StorbandStandard besetning - 17 musikarar i alle aldrarMeir info
Kor For Oss(Info kjem)
Kyrkjekoret(Info kjem)
NoHa BarnegospelBarnekor med medlemmer frå fem år og oppoverMeir info
Alpha NordøyaneTverrkyrkjeleg fellesskap - arrangerer Alpha-kursMeir info
Haramsøy og Longva VingFritidstilbod for born og unge mellom 10 -15 årMeir info
KRIK NordøyaneKristent fellesskap og idrett - ungdom frå 8. klasseMeir info
HaNo fotballklubb(Info kjem)
Nordøy IL(Info kjem)
UL FramAktivt ungdomslag som driv hovudsakleg med teaterMeir info
UL Samhald(Info kjem)
Laget GamleskulenVedlikehald av Gamleskulen; diverse kulturaktivitetarMeir info
Haram kulturhistoriske lag(Info kjem)
Gunnabuda museum(Info kjem)
Longva kystmuseum(Info kjem)
Seaside CustomMotorklubb med eige klubblokale og mekkehallMeir info
Fotoklubben(Info kjem)
Flem velforeningJobbar med trivselstiltak; diverse utstyr til utlånMeir info
Longva VelVelforening som skal skape trivsel i bygdaMeir info
Flemsvik småbåtlagSmåbåthamn, gjestebrygge og klubbhusMeir info
Longva småbåtlag(Info kjem)
Nogva og Rogne småbåtlag(Info kjem)
Trafikksikring for øyaneArbeider for å gjere trafikken på Nordøyane tryggareMeir info
Ungdomsrådet for øyane(Info kjem)
Sæberget skyttarlag(Info kjem)
Longva jaktlag(Info kjem)
Ungdomshuset "Framtun"Forsamlingshus på Rogne eigd av UL FramMeir info
Nordøy Grendahus(Info kjem)


Share