På denne “hubben” (sentralen) for nyhende vil du finne linkar til sider med siste nytt frå Facebook-sida vår, og frå Øyrådet (m.a. møtereferat o.l.).

Andre nyheitskjelder kan òg bli linka til herifrå, samt spesielle hendingar som kan vere aktuelle for oss.


Share