Kunngjeringar

På denne sida kan du få annonsert tilstellingar og hendingar av ymse slag (med program), møte (med sakliste), sal av ting og tenester (berre private), ønske om å kjøpe ting, leige hus m.m. Gratis. Send opplysningar om det du vil ha inn, gjerne med bilde, til annonse@nordoy.net.


IdrettsskuleÅrsmøte i Flem Vel

Stad: Gamleskulen
Tid: Måndag 23. februar 2015 kl. 19.00

Sakliste:
1. Val av ordstyrar og referent
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Årsmelding
4. Rekneskap
5. Medlemskontingent
6. Justering av vedtektene
7. Val
8. Saker som måtte kome til

Etter årsmøtet vil Einar Landmark fortelje om “Flem i gamle dagar”.

Styret
Ønskjer hjelp til måling (21.05.15)
Huset treng eit strøk måling, men eg klarer det ikkje sjølv. Er du sprek og har tid til overs, så gjer vel å kontakte meg.
Bill.mrk. nordoy.net-485

Akupunktur og healing (28.05.15)
Få stell på kropp og sjel! Her ordnar vi det meste som måtte plage deg. Akupunktur for dei tøffe, healing for folk med nålefobi.
Epost: akuhealing@gmail.con

Sakna pusekatt (01.06.15)
Har nokon sett vår pusekatt? Den er gul, blå, raud og svart. Den he vør vekke i mange dagar, vi saknar den. Vennligst kontakt
Truls og Tina, mobil 432 321 987

Plenklipping og husmåling (09.06.15)
Treng du hjelp til å klippe plenen eller måle huset? Arbeidsvillig ungdom står klar til innsats.
Mobil 193 666 409

Ønskes kjøpt (16.06.15)
Tilhenger for bil. Tlf 745 33 78
Share