Flemsvik Småbåtlag

Leiar/kontaktperson: Arne Vedeld
Epost: arne.vedeld@gmail.com  Telefon: 950 69 021

Formålet til laget er å  lage trygge plasser til småbåter. Før 70-tallet var her ingen havnemolo på Flemsvika som tok av for været fra vest. Først på begynnelsen på 70 tallet vart vestre molo utkjørt. Den er 350 m lang.

Flemsvik småbåtlag. Dronebilde av Per Gunnar Øines

1978 tok vi kontakt med Statens havnevesen, om mulighetene for å legge en småbåthavn på innsiden av vestre molo. 11.02.1979 vart det avholdt konstituerende møte for etablering av Flemsvik Småbåtlag. Første prosjektet var en utbygging for 78 båtplasser, men i 1982 vart prosjektet forandret til 36 båtplasser.

Flemsvik småbåtlag – klubbhus, naust og slipp. Dronefoto: Per Gunnar Øines

Februar 1983 begynte man arbeidet med utkjøring av en ca. 135 m lang molo, og mudring av hamnebassenget. I oktober 1983 vart hamna tatt i bruk. I 1984 støpte medlemmene i småbåtlaget – på dugnad – 350 m med brystvern på vestre molo.

Fram til i dag har hamna blitt utbygt etter behov, og har nå 45 medlemmer/båtplasser. 08.09.2008 støpte vi solen til klubbhuset, og 22.04.2010 avholdt vi vårt første årsmøte i eget hus. I klubbhuset har vi et møterom på ca 30 kvm, med 3 bord og 20 stoler. Varmt og kaldt vann. Egen inngang til dusj og toalett.

Skråplanet til slippen ble støpt 02.04.2009, og var klar til sesongen samme år. Med slippvogn som tar båter opp til ca 6 tonn.

Utlagt ei brygge til gjester. Plass til 4 båter. Utstyrt med straum og tilgang til vatn. Gjester har også tilgang til klubbhuset. Vi har også to oppstillingsplasser for bobiler (etter avtale), men kan ikkje tilby tømming av toalett eller gråvatn.


Share