Øyrådet er organisert i seks arbeidsgrupper med eit styre på toppen (meir om øyrådet).

Leiarane i gruppene er faste medlemer i styret, og nestleiarane er varamedlemer. Styreleiaren vert valt direkte av årsmøtet. Styret vel sjølv nestleiar og skrivar. Kasserar vert valt av økonomigruppa.

 

Styremedlemer Personlege varafolk Ansvarsområde
Kyrre Aasen Rogne – leiar Styret
Uwe Kleinhans – nestleiar Lisbeth Austnes Næring/Tilflytting
Bjørn Longva – kasserar Knut Flem Økonomi
Ewa Piasecka Olav Skarstein Informasjon
Karianne Urke Grete Vindsnes Trivsel
Gjertrud-Marie Longva Bustad

,


Share